بست چنگالی رفیع

بست چنگالی رفیع

بست چنگالی رفیع بست چنگالی رفیع که به روش تولید از ورق گالوانیزه گرم انجام می شود. در اندازه های مختلف تولید می گردد. بست چنگالی یکی از متعلقات پر…