بست کابل لوله فلکسی

بست لوله فلکسی

بست لوله فلکسی بست لوله فلکسی کاسپین پایپ که به روش تولید از ورق گالوانیزه گرم انجام می شود. و با پوشش پلی اتیلن جهت حفاظت از لوله فلکسی تولید…
بست-دو-طرفه

بست دوطرفه

بست دو طرفه (بست دو پایه) بست دوطرفه کاسپین پایپ که به آن بست دو پایه هم می گویند ، به روش تولید از ورق گالوانیزه گرم انجام می شود.…
بست اسپیت برق

بست اسپیت

بست اسپیت برق بست اسپیت برق کاسپین پایپ که به روش تولید از ورق گالوانیزه گرم انجام می شود. در اندازه های مختلف وتولید می گردد. بست اسپیت کابل گالوانیزه…