بست کابل لوله فلکسی

بست لوله فلکسی

بست لوله فلکسی بست لوله فلکسی کاسپین پایپ که به روش تولید از ورق گالوانیزه گرم انجام می شود. و با پوشش پلی اتیلن جهت حفاظت از لوله فلکسی تولید…
بست-دو-طرفه

بست دوطرفه

بست دو طرفه (بست دو پایه) بست دوطرفه کاسپین پایپ که به آن بست دو پایه هم می گویند ، به روش تولید از ورق گالوانیزه گرم انجام می شود.…