بست چنگالی

بست چنگالی

بست چنگالی برق بست چنگالی لوله برق کاسپین پایپ که به روش تولید از ورق گالوانیزه گرم انجام می شود. در اندازه های مختلف وتولید می گردد. بست چنگالی کابل…