ترانکینگ فلزی

ترانکینگ فلزی

ترانکینگ فلزی ترانکینگ فلزی به دلیل داشتن استحکام مکانیکی به عنوان یک پوشش محافظ در مکان های عمومی بسیار ایده آل است. از ترانکینگ ها معمولا برای ایجاد یک لایه…