اتصالات سینی کابل - سینی گالوانیزه گرم

ریل سینی کابل

ریل سینی کابل ریل سینی کابل به نوعی جسم فلزی نردبان مانند گفته می شود که از یک صفحه تخت و دو دیواره کناری تشکیل شده به طوری که یک…