سینی کابل گالوانیزه گرم

سینی کابل های برق

سینی کابل های برق سینی کابل های برق از جمله تجهیزات پر مصرف در سیستم های کابل کشی می باشد که پروسه تولید آن از ورق گالوانیزه گرم می باشد.…
سینی کابل

سینی کابل

سینی کابل سینی کابل برق کاسپین که به روش تولید از ورق های برش خورده فولادی و سپس گالوانیزه گرم می گردد . و طبق استانداردهای BSEN61537 و IEC61537 تولید…