کف خواب استیل کاسپین پایپ

کف خواب استیل

کف خواب برق استیل کاسپین با استفاده از ورق گالوانیزه گرم و درب استنلس استیل و آلومینیومی تولید می گردد. کف خواب برق استیل جهت نصب در کنار ترانکینگ در…

کف خواب گالوانیزه

کف خواب گالوانیزه

کف خواب گالوانیزه کف خواب گالوانیزه کاسپین با استفاده از ورق گالوانیزه گرم و درب استنلس استیل و آلومینیومی تولید می گردد. کف خواب (گالوانیزه) جهت نصب در کنار ترانکینگ…