کاندولت

کاندولت

کاندولت چیست؟ کاندولت برای انشعابات مختلف از خطوط کاندوییت نصب شده با قابلیت دسترسی اپراتور یا نصاب به سیم و کابل از طریق درب از کاندوئیت استفاده میگردد. کاندولت نوعی…