جداول فنی

جدول لوله گالوانیزه برق استاندارد BS

جدول محصولات بر اساس استاندارد (BS – 4568)

Size (Max Out (mm (Thickness (mm (Weight (kg/m Threads Per/inch Pitch P Bundle Pcs
M 20 ۲۰ ۱٫۲۵ ۰٫۶۲ ۱۶٫۹۳ ۱٫۵ ۱۹
M 25 ۲۵ ۱٫۲۵ ۰٫۷۷ ۱۶٫۹۳ ۱٫۵ ۱۰
M 32 ۳۲ ۱٫۵ ۱٫۱۷۵ ۱۶٫۹۳ ۱٫۵ ۱۰
M 40 ۴۰ ۱٫۵ ۱٫۴۷۰ ۱۶٫۹۳ ۱٫۵ ۴
M 50 ۵۰ ۲ ۲٫۴۵۰ ۱۶٫۹۳ ۱٫۵ ۴
M 63 ۶۳ ۲ ۳٫۱۰۰ ۱۶٫۹۳ ۱٫۵
M 75 ۷۵ ۲٫۵ ۴٫۵۸۰ ۱۶٫۹۳ ۱٫۵
M 90 ۹۰ ۳ ۶٫۶۶۷ ۱۶٫۹۳ ۱٫۵
M 100 ۱۰۰ ۴ ۹٫۸۳۳ ۱۶٫۹۳ ۱٫۵

جدول محصولات بر اساس استاندارد (DIN – 40430)

Size (Max Out (mm (Thickness (mm (Weight (kg/m Bundle Pcs
PG – 11 ۱۸٫۶ ۱٫۲ ۰٫۵۳۰ ۲۰
PG – 13.5 ۲۰٫۴ ۱٫۲ ۰٫۵۹۰ ۲۰
PG – 16 ۲۲٫۵ ۱٫۲ ۰٫۶۵۰ ۲۰
PG – 21 ۲۸٫۳ ۱٫۲ ۰٫۸۲۲ ۱۰
PG – 29 ۳۷ ۱٫۴ ۱٫۲۷۰ ۱۰
PG – 36 ۴۷ ۱٫۴ ۱٫۶۱۰ ۵
PG – 48 ۵۹٫۳ ۲ ۳٫۰۰ ۴