مشاوره و طراحی

تیم مهندسی کاسپین پایپ آمادگی خود را جهت مشاوره و طراحی در سیستم های لوله کشی برق و شبکه و همچنین با استفاده از استانداردهای داخلی و بین المللی امکان انتخاب نوع تجهیزات مناسب مورد استفاده را فراهم می آورد.

طراحی و انتخاب متریال با توجه به شرایط محیطی

طراحی و انتخاب متریال با توجه به شرایط محیطی

طراحی و محاسبه سیستم های لوله گذاری برق

طراحی و محاسبه سیستم های لوله گذاری برق

طراحی سیستم های کابل کشی صنعتی

طراحی سیستم های کابل کشی صنعتی