تولید تجهیزات سفارشی

تولید تجهیزات سفارشی
تولید تجهیزات سفارشی

امکان ساخت انواع تجهیزات سفارشی :

بوشن لوله برق

امکان تولید بوشن های گالوانیزه با طول و ضخامت مورد نیاز

سینی کابل برق گالوانیزه

سینی کابل با عرض و ارتفاع و همچنین ضخامت های متنوع

لوله برق گالوانیزه گرم PG 21

 لوله های گالوانیزه برق در طول های متفاوت و ضخامت های متنوع

ساپورت گالوانیزه | ساپورت سینی کابل

امکان تولید انواع ساپورت ها و پایه جهت نصب لوله و سینی کابل

جعبه تقسیم گرد

امکان تولید جعبه تقسیم های گالوانیزه و آلومینیومی در ابعاد متفاوت

براز بوش

امکان تولید براس بوش برنجی با ضخامت و طول متنوع