هد-بوشن-پلاستیکی

هد بوشن پلاستیکی

هد بوشن پلاستیکی

Plastic Head Bushing

هدبوشن پلاستیکی به علت سبکی و راحتی تولید در سیستم های جدید جایگزین هد بوشن گالوانیزه شده است.

جهت محافظت از کابل در زمان خروج از لوله و همچنین محافظت از دنده های لوله می باشد و از پلیمر پلاستیک تولید می گردد.

از انواع هد بوشن میتوان به ، هد بوشن پلاستیکی ، هد بوشن آلومینیومی، هد بوشن گالوانیزه  و …. اشاره نمود.

هد بوشن پلاستیکی

هد-بوشن-پلاستیکی

هد بوشن پلاستیکی در استاندارد din به صورت سایز های زیر می باشد :

 • هد بوشن پلاستیکی سایز PG9
 • هد بوشن پلاستیکی سایز PG11
 • هد بوشن پلاستیکی سایز PG13.5
 • هد بوشن پلاستیکی سایز PG16
 • هد بوشن پلاستیکی سایز PG21
 • هد بوشن پلاستیکی سایز PG29
 • هد بوشن پلاستیکی سایز PG36
 • هد بوشن پلاستیکی سایز PG48

هد بوشن پلاستیکی در استاندارد bs به صورت سایز های زیر می باشد :

 • هد بوشن پلاستیکی سایز M20
 • هد بوشن پلاستیکی سایز M25
 • هد بوشن پلاستیکی سایزM32
 • هد بوشن پلاستیکی سایز M40
 • هد بوشن پلاستیکی سایز M50
 • هد بوشن پلاستیکی سایز M63

هد بوشن پلاستیکی در استاندارد ISO به صورت سایز های زیر می باشد :

 • هد بوشن پلاستیکی سایز ½”
 • هد بوشن پلاستیکی سایز ¾”
 • هد بوشن پلاستیکی سایز۱”
 • هد بوشن پلاستیکی سایز ۱-۱/۴”
 • هد بوشن پلاستیکی سایز ۱-۱/۲”
 • هد بوشن پلاستیکی سایز ۲”
 • هد بوشن پلاستیکی سایز ۲-/۱/۲”
 • هد بوشن پلاستیکی سایز ۳”
 • هد بوشن پلاستیکی سایز ۴”

هد بوشن پلاستیکی در ضخامت های ۱ میل و ۱٫۵ میل . ۲ میل تولید می گردد.

هد بوشنه بندی هد بوشن پلاستیکی بر اساس تعداد و بصورت کیسه ای فروخته می شود.

انواع هد بوشن پلاستیکی :

 • هد بوشن پلاستیکی لوله کاندوئیت
 • هد بوشن پلاستیکی لوله برق
 • هد بوشن پلاستیکی لوله مشکی
 • هد بوشن پلاستیکی لوله عایق دار

به منظور جلوگیرى از زنگ زدگی هد بوشن پلاستیکی ، از ورق پلاستیکی گرم استفاده می شود .

مشخصات محصول تولیدى هد بوشن پلاستیکی ، استاندارد تولید سایز و نام کارخانه روى هد بوشن ثبت شده و سپس هد بوشن بسته بندى و به انبار محصول منتقل مى گردند تا طبق سفارش مشترى بارگیرى و حمل شوند.

به شما بازدید کننده گرامی پیشنهاد می شود با برقراری تماس با کارشناسان این شرکت در زمینه ی فروش هد بوشن پلاستیکی ،پس از دریافت مشاوره و اطلاعات لازم، اقدام به خرید محصول مورد نظر خود نمایید.