بست-دو-طرفه

بست دوطرفه

بست دو طرفه (بست دو پایه) بست دوطرفه کاسپین پایپ که به آن بست دو پایه هم می گویند ، به روش تولید از ورق گالوانیزه گرم انجام می شود.…