بوشن برنجی

بوشن برنجی

بوشن برنجی از دیگر قطعات و تجهیزات پرکاربرد در اتصالات می توان به بوشن برنجی اشاره نمود. به طور معمول، این قطعه کاربردی برای اتصال و وصل کردن دو لوله…