درپوش پلاستیکی برق

خرید درپوش لوله

خرید درپوش لوله درپوش لوله از بهترین تجهیزات برای مسدود کردن و بستن انشعاب لوله می باشد. به طور معمول، درپوش های لوله در قسمت انتهای مسیر لوله کشی بسته…