بست چنگالی رفیع

بست چنگالی رفیع

بست چنگالی رفیع بست چنگالی رفیع که به روش تولید از ورق گالوانیزه گرم انجام می شود. در اندازه های مختلف تولید می گردد. بست چنگالی یکی از متعلقات پر…

ریل یونسترات

ریل یونسترات

آشنایی با ریل یونسترات ریل یونسترات اساساً یک ساختار حمایتی و پشتیبانی را برای انواع وسایل و تجهیزات موجود در صنایع مختلف، فراهم می کند. آن ها اغلب برای پشتیبانی…

بست لوله برق

بست چنگالی لوله

بست چنگالی لوله بست چنگالی لوله کاسپین پایپ بست لوله برق چنگالی لوله یکی از متعلقات پر مصرف در سیستم لوله کشی در پروژه های عمرانی و ساختمانی می باشد.…
بست چنگالی کابل

بست چنگالی کابل

بست چنگالی کابل بست چنگالی کابل کاسپین پایپ که به روش تولید از ورق گالوانیزه گرم انجام می شود. در اندازه های مختلف تولید می گردد. بست چنگالی یکی از متعلقات…