سینی فلزی کابل برق | سینی برق صنعتی | سینی کابل نردبانی

سینی برق صنعتی

سینی برق صنعتی Electric tray industrial سینی برق صنعتی جهت انتقال کابل های برق در سایز های مختلف تولید شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت اتصالات…