ریل بست چنگکی

ریل بست چنگکی

ریل بست چنگکی Unistrut channel ریل بست چنگکی از تجهیزات مورد نیاز در سیستم های آبرسانی ، برق رسانی و همچنین سازه های فلزی و سیستم آتش نشانی می باشد…