بست چنگکی

انواع بست چنگکی

انواع بست چنگکی Unistrut clamps انواع بست چنگکی از تجهیزات مورد نیاز در سیستم های آبرسانی ، برق رسانی و همچنین سازه های فلزی و سیستم آتش نشانی می باشد…