لوله کشی برق

لوله کشی برق

لوله کشی برق در سیستم لوله کشی فلزی به منظور اجتناب از فعل و انفعالات گالوانیک باید حتی الامکان لوله های فلزی ناهمجنس مورد استفاده قرار نگیرد. در مواردی که…