لوله pvc برق

لوله PVC برق

خم کاری لوله PVC برق برای خم کردن لوله های PVC از حرارت استفاده می کنند. به عبارت دیگر لوله PVC برق را در حالت گرم خم می کنند. دمای لازم برای…