پریز کف خواب استیل کاسپین

پریز کف خواب استیل

پریز کف خواب استیل پریز کف خواب استیل کاسپین با استفاده از ورق گالوانیزه گرم و درب استنلس استیل و آلومینیومی تولید می گردد. پریز کف خواب جهت نصب در…