گلند فلکسیبل

گلند فلکسیبل

گلند فلکسیبل گلند فلکسیبل کاسپین پایپ که از قطعات آلومینیومی تولید شده و در مقابل زنگ زدگی مقاوم و از گلندهای پرمصرف در فضاهای باز می باشد. گلند جهت نصب…