گلند پلاستیکی

گلند پلاستیکی

گلند پلاستیکی Plastic gland گلند پلاستیکی که از قطعات پلی آمیدپلاستیکی تولید شده و در مقابل زنگ زدگی مقاوم و از گلندهای پرمصرف در سیستم های کابل کشی و سیستم…