گریتینگ آلومینیومی برق

گریتینگ آلومینیومی

گریتینگ آلومینیومی برق گریتینگ آلومینیومی برق کاسپین پایپ گریتینگ در انواع مختلف دست ساز، نیمه اتوماتیک، اتوماتیک (الکتروفورج ماشینی) تولید می شود. انواع گریتینگ های تولیدی تسمه در تسمه تسمه…