لوله برق

استاندارد های لوله فلزی برق

طبقه بندی لوله های برق

لوله های برق با توجه به نوع جنس، روش اتصال، ویژگی های الکتریکی و مکانیکی، قابلیت انعطاف. مقاومت در برابر حرارت و آتش و حفاظت در برابر اثرات عوامل خارجی به شرح زیر طبقه بندی شده است.

طبقه بندی بر حسب جنس لوله برق

 • لوله های فلزی
 • لوله های عایق
 • لوله های مرکب

طبقه بندی بر حسب روش اتصال لوله برق

 • لوله های قابل دنده پیچ کردن
 • لوله های بدون دنده پیج
 • لوله های ساده
 • لوله های خرطومی

استاندارد های لوله فلزی برق

لوله های فلزی و لوازم مربوط به آن، که برای حفاظت هادی های عایق دار در تاسیسات الکتریکی ساختمان ها به کار می رود، باید براساس استانداردهای
IEC423 – IEC423A – IEC614-1 – IEC614-2-1 و یا جدید ترین اصلاحیه استاندارد ملی شماره ۲۹۴ ساخته شده باشد. لوله های غیرفلزی و اتصالات مربوط به آن، که در تاسیسات مزبور مورد استفاده قرار می گیرد باید براساس استانداردهای ۱ – ۶۱۴IEC A۴۲۳ IEC ، ۴۲۳IEC و ۲ – ۲ – ۶۱۴IEC و لوله های خرطومی پلاستیکی مطابق جدیدترین اصلاحیه استاندارد ملی شماره ۲۸۳ تولید شده باشد.
سایر انواع لوله ها که مشمول استانداردهای فوق نمی شود یا برای مصارف یا محیط های ویژه مانند مناطق مخاطره آمیز به کار می رود باید برابر یکی از استانداردهای شناخته شده بین المللی همچون کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک ساخته شده باشد. لوله هایی که به وسیله یکی از استانداردهای نامبرده مورد تایید قرار نگرفته باشد نباید مورد مصرف قرار داده شود.

لوله های فلزی برق کاسپین پایپ

لوله-های-فلزی-برق-کاسپین-پایپ

طبقه بندی بر حسب مقاومت در برابر اثرات عوامل خارجی

حفاظت در برابر نفوذ آب

 • لوله های بدون حفاظت IPX
 • لوله های بدون حفاظت IPX
 • لوله های دارای حفاظت در برابر ترشح آب ۳IPX
 • لوله های دارای حفاظت در برابر پاشیدن آب ۴IPX
 • لوله های دارای حفاظت در برابر فوران آب ۵IPX
 • لوله های دارای حفاظت در برابر امواج دریا IPX
 • لوله های دارای حفاظت در برابر فرو رفتن در آب VIPX
 • لوله های دارای حفاظت در برابر فرو رفتن نامحدود در آب IPX
 • لوله های دارای حفاظت در برابر فرو رفتن نامحدود در آب AIPX

حفاظت در برابر ورود اجسام صلب خارجی

 • لوله های دارای حفاظت در برابر اجسام صلب بزرگ تر از ۲/ ۵ میلیمتر X۳IP
 • لوله های دارای حفاظت در برابر اجسام صلب بزرگ تر از یک میلیمتر X۴IP
 • لوله های دارای حفاظت در برابر گرد و غبار XoIP
 • لوله های دارای حفاظت کامل در برابر گرد و غبار X۶IP

طبقه بندی بر اساس خواص مکانیکی

 • لوله های مناسب برای تنش های مکانیکی خیلی سبک
 • لوله های مناسب برای تنش های مکانیکی سبک
 • لوله های مناسب برای تنش های مکانیکی متوسط
 • لوله های مناسب برای تنش های مکانیکی سنگین
 • لوله های مناسب برای تنش های مکانیکی خیلی سنگین

طبقه بندی بر حسب قابلیت خمش

 • لوله های سخت
 • لوله های قابل خم نمودن
 • لوله های خود برگردان
 • لوله های قابل انعطاف

توجه: لوله های عایق تا حرارت ۲۰۰°C در دست بررسی است.

طبقه بندی بر حسب مقاومت در برابر شعله

 • لوله های مقاوم در برابر شعله
 • لوله های آتشگیر

طبقه بندی بر حسب ویژگی های الکتریکی

 • لوله های فاقد مداومت الکتریکی
 • لوله های دارای مداومت الکتریکی
 • لوله های فاقد خواص عایق بندی
 • لوله های دارای خواص عایق بندی

طبقه بندی بر حسب میزان مقاومت در برابر نور خورشید

 • لوله های فاقد حفاظت در برابر نور خورشید
 • لوله های دارای حفاظت در برابر نور خورشید
 • لوله های دارای حفاظت که در برابر نور خورشید
 • لوله های دارای حفاظت متوسط در برابر نور خورشید
 • لوله های دارای حفاظت زیاد در برابر نور خورشید

مقاومت در برابر مواد خورنده یا آلاينده

 • لوله های دارای حفاظت یکسان در سطوح داخلی و خارجی
 1. لوله های دارای حفاظت کم
 2. لوله های دارای حفاظت متوسط
 3. لوله های دارای حفاظت زیاد
 • لوله هایی که حفاظت سطح خارجی آن بیش از سطح داخلی آن است.
 1. لوله هایی که در سطح خارجی دارای متوسط و در سطح داخلی دارای حفاظت کم است.
 2. لوله هایی که در سطح خارجی دارای حفاظت زیاد و در سطح داخلی دارای حفاظت کم است.
 3. لوله هایی که در سطح خارجی دارای حفاظت زیاد و در سطح داخلی دارای حفاظت متوسط است

برای اطلاع از قیمت و فروش لوله فلزی برق گالوانیزه و لیست قیمت لوله های برق می توانید با کاسپین پایپ با این شماره در ارتباط باشید.  تلفن فروش : ۴۱۸۰۵ – ۰۲۱