لوله های برق

انواع لوله های برق و موارد کاربرد

انواع لوله برق و موارد کاربرد

لوله های فولادی سیاه

این نوع لوله برق و لوازم مربوط به آن، که به وسیله رنگ یا وارنیش مقاوم می شود، را می توان صرفا در داخل ساختمانها (فضای سرپوشیده) مورد استفاده قرار داد. مصرف این قبیل لوله ها در ارتباط مستقیم با ساختمانها (فضاهای سرپوشیده) مورد استفاده قرار داد. مصرف این قبیل لوله ها در ارتباط مستقیم با زمین و یا در محل هایی که در معرض نفوذ عوامل زنگ زدگی و خوردگی شدید است مجاز نخواهد بود.

لوله های گالوانیزه

این نوع لوله های برق و لوازم مربوط به آن را که در برابر زنگ زدگی و خوردگی با ماده مقاومی مانند روی یا کادمیم، از داخل و خارج پوشیده می شود، می توان زیراندود گچی مورد استفاده قرار داد.

لوله فولادی گالوانیزه عمقی داغ

این نوع لوله های برق و لوازم مربوط به آن در بتن، در تماس مستقیم با زمین، در لوله کشی های روکار که در فضای آزاد انجام می شود، یا در مواردی که لوله ها در معرض عوامل زنگ زدگی و خوردگی قرار می گیرد مانند: محل های تر و مرطوب و همچنین در مواردی که استحکام مکانیکی زیاد مورد نیاز است، باید مورد استفاده قرار گیرد.

فروش لوله های برق کاسپین پایپ

انواع-لوله-های-برق-کاسپین-پایپ

لوله های فولادی گالوانیزه بدون درز ضد انفجار

این گونه لوله ها و لوازم مربوط به آن، در لوله کشی های مناطق مخاطره آمیز (طبقه بندی شده) باید به کار برده شود.

لوله های فولادی قابل انعطاف

موارد مصرف
در مواردی که لوله های برق از درز انبساط ساختمان عبور می کند و همچنین برای اتصال برق به موتورها یا ماشین آلاتی که ایجاد لرزش می کند باید از لوله های فولادی قابل انعطاف متناسب با نوع لوله کشی استفاده شود. داخل این نوع لوله ها باید دارای پوششی از لاستیک، یا مواد مشابه باشد.
موارد عدم مصرف
لوله های فولادی قابل انعطاف در موارد زیر نباید مورد استفاده قرار گیرد

  1. نصب در مکان های تر به استثنای مواردی که هادی ها دارای پوشش سربی، یا از انواع مصوب برای شرایط مورد نظر باشد و مجاری سیم کشی به گونه ای باشد که ورود آب به داخل آن نامحتمل باشد.
  2. استفاده در چاه آسانسور به استثنای مواردی که در آیین نامه مربوط مشخص شده است.
  3. نصب در اتاق باتری های ذخیره ای
  4. کاربرد در محیط های مخاطره آمیز به استثنای مواردی که در آیین نامه مربوط تعیین شده است.
  5. استفاده در مواردی که هادی های لاستیکی در معرض بنزین، روغن و مانند آن قرار دارد.
  6. استفاده در زیرزمین یا در بتن ریزی ها

برای اطلاع از قیمت و فروش لوله فولادی برق و فروش لوله گالوانیزه برق می توانید با کاسپین پایپ با این شماره در ارتباط باشید.  تلفن فروش : ۴۱۸۰۵ – ۰۲۱