نصب لوله برق

اصول و روش های نصب لوله برق

اصول و روش های نصب لوله برق

پیمانکار یا مجری تاسیسات برق به منظور ایجاد هماهنگی و احتراز از دوباره کاری باید قبلا نقشه های ساختمانی و مکانیکی را مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار داده و ترتیب انجام عملیات مربوط به لوله کشی و نصب تاسیسات برقی را به نحوی فراهم نماید که با سایر فعالیت های ساختمانی هم آهنگ بوده و موجبات تداخل و تاخیر آن نشود، بدیهی است در صورتی که عملیات مذکور تغییراتی در نقشه ها ایجاد کند، مراتب باید به واحد نظارت گزارش و پس از تایید اجرا شود.

تمامی سیم کشی های داخلی ساختمان ها، اعم از روکار یا تو کاره باید در داخل لوله های برق یا مجاری ویژه این کار (ترانکینگها) انجام شود و برای اجرای انشعابها، خم ها، زانوها، سه یا چهار راه ها و غیره باید از وسایل و متعلقات استاندارد و مخصوص هر نوع لوله یا مجرا استفاده شود.

لوله های برق کاسپین پایپ

نصب-لوله-برق-کاسپین-پایپ

سیستم های لوله کشی برق

سیستم های زیر باید توسط لوله های جداگانه و یا تقسیم بندی های متفاوت در کانال انجام پذیرد

 • سیستم برق رسانی به پریزهای عمومی
 • سیستم برق رسانی به پریزهای اضطراری
 • سیستم برق رسانی به فن کویل ها
 • سیستم روشنایی برق متناوب
 • سیستم برق اضطراری – برق متناوب
 • سیستم برق اضطراری – برق مستقیم
 • سیستم تلفن و فکس
 • سیستم احضار
 • سیستم در باز کن
 • سیستم تصویری
 • سیستم مادر ساعت
 • سیستم اعلام حریق
 • سیستم صوتی
 • سیستم تلکس
 • سیستم کنترل تاسیسات مکانیکی از قبیل تهویه مطبوع، آسانسور و غیره
 • دستگاه های یک فاز
 • سیستم شبکه رایانه

مدارهای سیستم های جریان ضعیف در موارد زیر ممکن است به صورت یکجا کشیده شود:

مشروط بر اینکه ولتاژ هیچ یک از هادی ها از ولتاژ اسمی عایق بندی هادی های فشار ضعیف مورد استفاده تجاوز نکند

 • تلفن، تلفکس و نظایر آن
 • زنگ اخبار، احضار، دربازکن
 • خطوط ارتباطی سیستم اعلام حریق با مرکز آتش نشانی با مرکز اصلی .

مجاری سیم کشی ( ترانکینگها) اعم از فلزی یا پلاستیکی، تو کار و یا روکار، باید مجهز به جعبه تقسیم ها جعبه انشعاب ها، قطعات اتصالی و انتهایی و انواع زانوها. (داخلی و خارجی) و سه راه ها و چهار راهه های مناسب و مخصوص به خود باشد، مجاری سیم کشی که از داخل آن علاوه بر سیم کشی های مربوط به قدرت، سیم کشی های تاسیسات فشار ضعیف نیز عبور می کند،

باید حداقل به یک دیواره جداکننده دو نوع سیم کشی مجهز باشد و این جدایی باید در سراسر مجرا و جعبه تقسیم ها و جعبه انشعاب ها و غیره برقرار باقی بماند. مجاری فلزی باید به پیج های مخصوص مداومت الکتریکی بدنه مجهز باشد و در سراسر سیستم مجرا. بدنه ها به طور کامل به یکدیگر متصل و همگی به هادی حفاظتی تابلوی مربوط وصل شود.
تمامی لوله کشی های برق باید از تابلوهای برق مربوط شروع و به جعبه تقسیم یا جعبه کلید و پریز ختم شود، بدین معنی که باقی گذاردن سر لوله به طور آزاد و با استفاده از سر چینی برای ختم لوله مجاز نیست.
در مکان های تر و مرطوب کلیه اتصالی های مجراها و لوله ها باید در برابر رطوبت عایق و کلیه در پوش های جعبه تقسیم ها دارای واشر بوده و با پیچ به جعبه ها متصل شود

برای اطلاع از قیمت و فروش لولهبرق و فروش لوله فولادی برق می توانید با کاسپین پایپ با این شماره در ارتباط باشید.  تلفن فروش : ۴۱۸۰۵ – ۰۲۱