لوله کشی برق

لوله کشی برق توکار

لوله کشی توکار برق

در دیوارهای بتنی برای نصب و عبور لوله های برق باید هنگام قالب بندی محل لازم در نظر گرفته شود.
کندن شیار روی این گونه دیوارها، یا سقف و کف بتنی، پس از اتمام بتن ریزی، مجاز نخواهد بود.
در دیوارهای آجری، شیار کنی و یا جداسازی و ایجاد سوراخ برای نصب لوله های برق، باید پس از کاهگل کاری و یا گچ و خاک دیوارها و یا سقف انجام شود. عمق این گونه شیارها باید به نحوی باشد که اولا بیش از نصف ضخامت دیوار برداشته نشود و ثانیا، سطح خارجی لوله نصب شده، حداقل ۱/۵ سانتیمتر زیر سطح تمام شده دیوار قرار گیرد.

شیارهای فوق الذکر باید حتی المقدور با وسایل مکانیکی و در صورت عدم امکان دسترسی به وسایل مذکور با تیشه مخصوص انجام شود. عرض شیار باید حتی الامکان متناسب با مجموع پهنای لوله های مورد نظر باشد و در آورن شیار بیش از حد لزوم مجاز نمی باشد.

تمامی جعبه های تقسیم کشش و کلید و پریز باید به گونه ای نصب شود که لبه خارجی آن با سطح تمام شده دیوار کاملا هم سطح و تراز باشد. در مواردی که این گونه جعبه ها پایین تر از سطح دیوار قرار گیرد، باید به وسیله حلقه های قابل تنظیم لبه های خارجی جعبه با سطح دیوار یکسان شود.
کاربرد لوله های بر کمان و لوله خرطومی پی وی سی در سیستم توکار به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

لوله کشی برق کاسپین پایپ

نصب-لوله-برق-کاسپین-پایپ

لوله های برق توکار باید به طریقی نصب شود که از پیچ و خم های اضافی امتناع شود و حتی المقدور از کوتاه ترین فاصله استفاده شود.
لوله های توکار باید حداقل ۱۵ میلیمتر زیر سطح تمام شده دیوار یا سقف نصب شود.
در مواردی که لوله ها در کف نصب می شود حداقل فاصله از روی لوله تا سطح تمام شده، باید سه سانتیمتر باشد.
جعبه های تقسیم برق و کشش و امثال آن، باید به گونه ای نصب شود که سیمها و کابل های محتوی آن بدون تخریب ساختمان و یا خاکبرداری قابل دسترسی باشد ضمن اینکه حتی المقدور دور از انظار قرار گیرد.
اتصالات بدون رزوه باید به طور محکم انجام شود. در مکان های مرطوب یا در جایی که لوله در بتن یا زیر خاک و امثال آن دفن می شود، اتصال باید از نوعی باشد که از ورود آب به داخل لوله ها جلوگیری کند.
کلیه لوله ها و لوازم مربوط به آن و سایر تاسیسات برقی که در زیر کار نصب می شود باید پس از بازرسی، آزمایش و تصویب مهندس ناظر پوشیده شود. بدیهی است این امر باید به نحوی برنامه ریزی و اجرا شود که موجبات تاخیر و یا اختلال در انجام سایر فعالیت های ساختمانی را فراهم نکند.

برای اطلاع از قیمت و فروش لوله برق توکار و فروش اتصالات لوله برق می توانید با کاسپین پایپ با این شماره در ارتباط باشید.  تلفن فروش : ۴۱۸۰۵ – ۰۲۱