لوله کشی برق

لوله کشی برق

لوله کشی برق

در سیستم لوله کشی فلزی به منظور اجتناب از فعل و انفعالات گالوانیک باید حتی الامکان لوله های فلزی ناهمجنس مورد استفاده قرار نگیرد.
در مواردی که لوله های غیر فلزی استفاده می شود باید کلیه لوازم اتصال آن نیز از همان نوع انتخاب شود.
کلیه لوله های روکار و یا توکار باید با خط الراس دیوارها و سقف، موازی و یا عمود بر آن، به طرز منظمی نصب شود. همچنین فواصل لوله ها از یکدیگر باید مساوی بوده و شعاع خمش لوله ها یکسان باشد.
اتصال لوله های روکار به دیوار باید به وسیله پیچ و مهره فلزی مناسب انجام شود به گونه ای که ظاهر کار کاملا تمیز و مرتب باشد.
در مواردی که لوله های برق از درز انبساط ساختمان عبور می کند باید از بوش منبسط شونده استفاده شود و یا ممکن است لوله اصلی را در داخل لوله بزرگ تری قرار داد به نحوی که بتواند آزادانه منقبض و منبسط شود و انتهای دیگر لوله بزرگ تر نیز به وسیله یک تبدیل به دنباله لوله کشی وصل گردد و یک سیم رابط نیز به منظور حفظ مداومت اتصال زمین بین دو لوله کشیده شود.

خم کردن لوله برق

خم کردن لوله ها، در صورت لزوم، باید به گونه ای انجام شود که لوله ها زخمی نشده و قطر داخلی آن به طور موثر نقصان نیابد. برای لوله های با قطر ۲۵ میلیمتر می توا از لوله خم کن دستی استفاده کرد لیکن برای لوله های بیش از ۲۵ میلیمتر قطر باید از ماشین خم کن استفاده شود. شعاع داخلی انحنای لوله هایی که در کارگاه خم می شود، در صورتی که لوله حاوی هادی های بدون روکش سربی باشد نباید از ۸ برابر قطر لوله کمتر باشد و در صورتی که لوله هادی های دارای روکش سربی باشد ۱۲ برابر قطر لوله باید در نظر گرفته شود.

تعداد خم ها : در مسیر لوله کشی بین دو نقطه اتصال مکانیکی مانند دو جعبه (اعم از جعبه تقسیم و یا جعبه کلید و پریز) و یا یک جعبه و یک بوشن و یا دو بوشن در صورتی که تعداد خم ها از چهار خم ۹۰ درجه مجموعا ۳۶۰ درجه بیشتر گردد باید از جعبه کشش استفاده شود.
در مواردی که لوله ها در کارگاه بریده می شود باید لبه های تیز و برنده آن از داخل و خارج لوله صاف و به کلی برطرف شود.
لوله های له شده و زده دار نباید در لوله کشی مصرف شود و در هنگام نصب نیز باید دقت و مواظبت به عمل آید که لوله ها زخمی و معیوب نشود.
تمامی مجاری و لوله ها باید از یک نقطه اتصال تا نقطه اتصال دیگر (جعبه تقسیم به جعبه تقسیم یا پریز به پریز و مانند آن) به صورت پیوسته امتداد یابد.

لوله کشی برق کاسپین پایپ

نصب-لوله-برق-کاسپین-پایپ

لوله برق ساختمان

دهانه ورودی لوله هایی که از ساختمان خارج و یا به ساختمان وارد می شود باید به طریق مصوب در برابر آب و گاز مسدود شود.
کلیه لوله ها و مجاری و جعبه ها و مانند آن باید در جریان نصب به طریق مناسب و به طور موقت مسدود شود تا از ورود گچ و شن و مواد خارجی مشابه به داخل آن جلوگیری شود.
لوله ها باید در هنگام نصب خالی باشد و سیمها یا کابل ها پس از پایان لوله کشی به داخل آن هدایت شود.
حداقل فاصله بین لوله های برق و سایر لوله های تاسیساتی از قبیل آب، بخار، گاز و امثال آن باید ۱۵ سانتیمتر باشد.

در مسیر لوله کشی روکار و یا توکار در هر نقطه اتصال چراغ، کلید، پریز و مانند آن باید یک جعبه متناسب با مورد کاربرد نصب شود.

لوله برق فلزی

کلیه هادی هایی که به جعبه تقسیم یا جعبه کشش وارد می شود باید در برابر ساییدگی حفاظت شود، به این ترتیب که برای حراست پوشش عایق سیم ها، در محل ورودهادی یا اتصال لوله به جعبه تقسیم و مانند آن، باید یک بوشن فیبری و یا برنجی نصب شود مگر اینکه معادل آن در ساخت جعبه در نظر گرفته شده باشد.
اندازه جعبه های تقسیم یا کشش باید طوری انتخاب شود که فضای کافی برای سیمها و کابل های داخل أن وجود داشته باشد.

جعبه های اتصال و جعبه تقسیم های فلزی مخصوص کشش باید با مهره قفلی یا بوشن متناسب با نوع لوله کشی به لوله متصل شود و دقت کافی به عمل آید که رزوه های سر لوله به قدر کافی به داخل جعبه وارد شود و در نتیجه محل لازم برای نصب بوشن یا مهره قفلی و تامین اتصال الکتریکی محکم با جعبه مربوط به وجود آید.

اتصالات لوله برق

در لوله کشی فلزی کلیه اتصالات اعم از لوله و جعبه ها و سایر لوازم مربوط باید به نحوی انجام شود که اتصال موثر الکتریکی تحقق پذیرد.
مجاری فلزی، جعبه های تقسیم و کشش، تابلوها، کابل های زره دار و لوازم لوله کشی مربوط، باید به سیستم زمین اتصال داده شود.
در مواردی که لوله ها به کانال فلزی یا تابلو و یا هر نوع صفحه فلزی ختم می شود، اتصال باید به وسیله بوشن برنجی و واشر سربی انجام شود.

کلیه مجاری و لوله هایی که به جعبه های تقسیم و یا کشش، تابلوها، کابینت ها و مانند آن ختم می شود باید به طریق مقتضی، علامت گذاری و مشخص شود.
در مواردی که لوله های برق از زیر دیوار یا کف بتنی و یا از زیر پارتیشن عبور می کند، باید قبل از دیوار کشی یا بتن ریزی برحسب محل عبور لوله اصلی، لوله های محافظ از نوع چدنی، فولادی با سیمانی پیش بینی و نصب شود.
ورودی لوله هایی که از زیر دیوار خارجی عبور می کند باید به نحو مقتضی، در برابر نفوذ آب و گاز و مانند آن مسدود شود. در صورتی که لوله برق با جاده یا لوله های آب و گاز و امثال آن تقاطع داشته باشد باید از غلاف محافظ فلزی مناسب استفاده شود.
کلیه لوازم الکتریکی، باید به طور کامل مستقل روی دیوارها نصب شود و اتکایی به لوله های برق مجاور خود نداشته باشد.

برای اطلاع از قیمت و فروش لوله برق ساختمان و فروش لوله برق فولادی می توانید با کاسپین پایپ با این شماره در ارتباط باشید.  تلفن فروش : ۴۱۸۰۵ – ۰۲۱